Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Zplnomocněná rozhodnutí pro čistší energii
Co je RETScreen?

Chcete-li stahovat, klikněte sem *.pdf (1.73 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen, software pro analýzu projektů čisté energie
Přehled

RETScreen, software pro analýzu projektů čisté energie, je jedno z nejšpičkovějších softwarů pro rozhodování v otázkách čisté energie. Poskytuje ho zcela zdarma kanadská vláda v rámci integrovaného přístupu k řešení klimatických změn a za účelem snižování znečištění životního prostředí. RETScreen prokazatelně umožňuje zavádění projektů čisté energie po celém světě.

RETScreen významně snižuje náklady (jak finanční tak časové), spojené s označením a vyhodnocováním potenciálních energetických projektů. Tyto náklady, které vznikají ve stádiích předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti, vývoje a techniky, mohou klást podstatné překážky při nasazení technologií obnovitelné energie a energetické účinnosti. RETScreen tyto překážky pomůže odstranit a snižuje tak náklady na zavádění a odstartování těchto projektů, a tím i provozu s čistou energií.

RETScreen umožňuje odborníkům a osobám oprávněným k rozhodování určit, zda navrhovaný projekt v oblasti obnovitelné energie, energetické účinnosti nebo kogenerace dává z finančního hlediska smysl. RETScreen pomůže uživateli rychle rozpoznat, zda je projekt životaschopný nebo ne - rychle, jasně, v uživatelsky přátelském formátu a za relativně minimální náklady.

RETScreen:
  • Používá ho více než 425.000 lidí ve 222 státech a regionech
  • Je dostupný v 35+ jazycích, které pokrývají více než 2/3 světové populace
  • Je součástí učební osnovy na více než 600 univerzitách a vyšších odborných učilištích po celém světě
RETScreen se přímo zasloužil o více než 7 miliardy dolarů, které uživatelé po celém světě ušetřili, a očekává se, že toto číslo vzroste do roku 2013 značně nad 8 miliard dolarů. Umožňováním zavedení čisté energie RETScreen nepřímo přispívá k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů – snížení, které se podle opatrného odhadu bude pohybovat na 20 milionech tun ročně do roku 2013. A odhaduje se, že do roku 2013 podnítí RETScreen zavedení alespoň 24 GW instalované kapacity čisté energie po celém světě v hodnotě asi 41 miliard dolarů.


Software a Data
Software a Data

RETScreen je nejucelenější produkt svého druhu, který umožňuje inženýrům, architektům, a finančním odborníkům vytvářet modely pro analýzu jakéhokoli projektu čisté energie. Osoby oprávněné k rozhodování mohou provést standardní analýzu pěti kroků, včetně analýzy energie, analýzy nákladů, analýzy emisí, finanční analýzy a analýzy citlivosti a rizika.

Technologie obsažené v modelech projektu RETScreen zahrnují vše, včetně tradičních i netradičních zdrojů čisté energie, jakož i konvenčních energetických zdrojů a technologie. Nabídka vzorků modelů těchto projektů zahrnuje energetickou účinnost (od velkých průmyslových zařízení po jednotlivé budovy), vytápění a chlazení (např. biomasa, tepelná čerpadla a solární ohřívání vzduchu/vody), energie (včetně obnovitelných jako např. solární, větrná, vodní - vlny, vodní elektrárny, geotermální, atd., ale také konvenční technologie jako např. plynové/ parní turbiny a pístové motory) a kombinované teplo a energie (nebo kogenerace).

Software a Data
Plně integrované do těchto analytických nástrojů jsou produktové, projektové, hydrologické a klimatické databáze (která zahrnuje 6.700 lokalit pozemních stanic a satelitní údaje NASA, které pokrývají povrch celé planety), jakožto i odkazy na mapy zdrojů energie po celém světě. A aby uživatel mohl rychle začít s analýzami, RETScreen má zabudovanou rozsáhlou databázi všeobecných šablon projektů čisté energie.

Žádný jiný nástroj nemůže pomoci provést tak rozsáhlou analýzu.


Školení
školení

Školení je neodlučnou funkcí RETScreenu. Výučné moduly jsou dostupné zdarma spolu se staženým softwarem na webové stránce a mohou mít trvání jediné lekce nebo i několikadenního kurzu. Společně tyto výučné moduly stačí k vedení 2-4 týdenního intenzivního kurzu nebo 1-2 semestrového normálního kurzu. Učební materiály obsahují:
  • Obsáhlé webcasty, diapositivy prezentace, a poznámky instruktorů;
  • Početné případové studie včetně úkolů, vypracovaných řešení a informací o tom, jak si projekty vedly v běžných situacích ve světě;
  • Podrobný uživatelský manuál;
  • Elektronickou příručku, která poskytuje podrobný popis algoritmů, použitých v modelech;
  • Sadu právnických informací o čisté energii, spolu se vzorky právních dokumentů

Partneři

Proces vývoje RETScreen je příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce. RETScreen vyvinula a udržuje kanadská vláda pomocí výzkumného střediska Kanadských přírodních zdrojů CanmetENERGY ve Varennes, v provincii Quebec, a dále ho podporuje mezinárodní síť expertů v průmyslu, vládních organizací a akademického světa. K hlavním partnerům patří Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), Partnerství pro obnovitelnou energii (REEEP), Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a světové zařízení pro životní prostředí (GEF).
Partneři
Závěr

S RETScreen je Kanada ve vedoucím postavení ve vývoji technologie čisté energie – což je kriticky důležitý prvek v boji proti klimatickým změnám. RETScreen je mezinárodně uznávaný pro svoje jedinečné úspěchy a rozšiřuje a posiluje globální trh s technologiemi obnovitelné energie, a tím povzbuzuje zavedení opatření efektivního využití energie a přispívá k udržitelnému zacházení s energií pro budoucnost. Svět směřuje k řešení klimatických změn a k větší ochraně životního prostředí a Kanada přitom hodlá toto úsilí vést, jak doma tak v zahraničí. RETScreen může a bude mít podstatný positivní dopad na globální průmysl čisté energie.

Zveme Vás, abyste si stáhli software z naší webové stránky a sami se přesvědčili o přednostech RETScreenu. A pakli budete přesvědčeni o hodnotě našeho zdarma poskytnutého softwaru, podělte se o RETScreen s přáteli a s kolegy.