Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
giver mulighed for at træffe renere energibeslutninger
Hvad er RETScreen?

Klik her for at hente *.pdf (1.77 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen program til analyse af projekter med ren energi
Oversigt

RETScreen program til analyse af projekter med ren energi er verdens førende beslutningsværktøj inden for ren energi. Programmet tilbydes gratis af den canadiske regering og er en del af Canadas erkendelse af, at det er nødvendigt med en integreret tilgang til håndtering af klimaforandring og reducering af forurening. RETScreen er en dokumenteret katalysator for projekter med ren energi på verdensplan.

RETScreen reducerer omkostningerne kraftigt (både finansielle og tidsmæssige) i forbindelse med identifikation og evaluering af potentielle energiprojekter. De omkostninger, som opstår i de forskellige stadier, dvs. pre-feasibility analyse, feasibility analyse, udvikling og tilrettelæggelse, kan være en betydelig barriere for indsættelse af vedvarende energi og energibesparende teknologier. Ved at hjælpe med at nedbryde disse barrierer, reducerer RETScreen omkostningerne i forbindelse med igangsættelse af projekter og handel med ren energi.

RETScreen gør det muligt for beslutningstagere og professionelle at tage stilling til, om et foreslået projekt inden for vedvarende energi, energieffektivitet eller kraftvarme lønner sig. Vha. det brugervenlige format hjælper RETScreen beslutningstageren til hurtigt, klart og relativt billigt at konkludere om et projekt er realistisk eller ej.

RETScreen:
 • Benyttes af mere end 425.000 mennesker i 222 lande
 • Fås på 35+ sprog som dækker 2/3 af verdens befolkning
 • Indgår i pensum på mere end 600 universiteter og højere
  læreanstalter verden over

RETScreen er direkte ansvarlig for brugerbesparelser på mere end 7 milliarder dollars på verdensplan - et antal som forventes at overstige 8 milliarder dollars inden 2013. Ved at gøre det muligt at benytte vedvarende energi, bidrager RETScreen indirekte til en kraftig reduktion i udledningen af drivhusgasser – en reduktion som iflg. konservative beregninger vil udgøre 20 millioner tons om året inden 2013. Og i 2013, skønnes det, at RETScreen vil have været med til at anspore folk til at installere mindst 24 GW af verdens samlede rene energikapacitet til en
værdi af ca. 41 milliarder dollars.


Femtrins standardanalyse
Software og Data

RETScreen er det mest omfattende produkt af sin art som gør det muligt for ingeniører, arkitekter og finansplanlæggere at udforme og analysere ethvert projekt inden for ren energi. Beslutningstagere kan foretage en femtrins standardanalyse, herunder energianalyse, omkostningsanalyse, udledningsanalyse, finansanalyse samt følsomheds- og risikoanalyse.

De teknologier, der er inkluderet i RETScreens projektmodeller, er altomfattende og indeholder både traditionelle og utraditionelle rene energikilder samt konventionelle energikilder og teknologi. Et udsnit af disse projektmodeller indeholder: energieffektivitet (fra store industrielle og kommercielle bygninger til enkelte bygninger), opvarmning og afkøling (f.eks. biomasse, varmepumper og opvarmning af luft/vand vha. solenergi), el (herunder vedvarende energi som sol-, vind-, bølge-, hydro-, geotermisk energi, m.m. – men også traditionel teknologi som f.eks. gas-/dampturbiner og stempelmotorer) og kombineret varme og el (eller kraftvarme).

Suite med integrerede databaser
Disse analyseværktøjer indeholder databaser med produkter, projekter, hydrologi og klima (sidstnævnte med 6.700 jordstationer og NASA satellitdata som dækker hele planetens overflade) samt links til kort over energiressourcer over hele verden. For at hjælpe brugeren til at påbegynde analysen hurtigst muligt, har RETScreen en indbygget og omfangsrig database med generelle skabeloner for projekter med ren energi.

Intet andet værktøj kan hjælpe med en så omfattende analyse.


Omfattende materiale til træning og support
Træning

Træning er en af RETScreens uundværlige features. På hjemmesiden kan du downloade programmer og gratis træningsmoduler af forskellig varighed – fra et særskilt seminar til et kursus over flere dage. Tilsammmen svarer træningsmodulerne til et 2-4 ugers intensivt kursus eller et almindeligt kursus på 1-2 semestre. Træningsmaterialet indeholder bl.a.:
 • omfattende webcasts, præsentationsoverheads og instruktørnotater;
 • adskillige casestudier, herunder opgaver, udarbejdede løsninger samt
  information om, hvordan projekterne klarede sig i praksis;
 • detaljeret brugermanual;
 • e-lærebog med detaljeret beskrivelse af de algoritmer, der bruges i modellerne;
 • juridisk værktøj til brug ved ren energi, herunder eksempel på retsdokumenter

Partnere

RETScreens udviklingsproces illustrerer et vellykket internationalt samarbejde. RETScreen er udviklet og vedligeholdes af den canadiske regering igennem Natural Resources Canada’s CanmetENERGYs forskningscenter i Varennes, Quebec, og støttes af et internationalt netværk af eksperter fra erhvervslivet, offentlige institutioner og den akademiske verden. De væsentligste partnere omfatter bl.a. NASA (den amerikanske rumfartsadministration), REEEP (samarbejde for vedvarende energi og energieffektivitet), UNEP (FNs miljøprogram) og GEF (den globale miljøfacilitet).

Partnere
Konklusion

Med RETScreen er Canada på forkant med udviklingen inden for ren energiteknologi – et vigtigt element i kampen most klimaforandring. RETScreen er internationalt anerkendt for sine enestående resultater. RETScreen udvider og aktiverer det globale marked for vedvarende energiteknologi, fremmer implementering af energieffektive initiativer og bidrager til en bæredygtig energifremtid. Samtidig med at verden begynder at gøre noget ved klimaforandring og beskytte miljøet bedre, har Canada i sinde at hjælpe med at lede indsatsen både i Canada og i andre lande. RETScreen kan og vil have en væsentlig og positiv indflydelse på den globale industri for ren energi.

Vi opfordrer dig til at downloade programmet på vores hjemmeside så du selv kan opleve RETScreens virkekraft. Hvis du er overbevist om værdien af det gratis program håber vi, at du vil fortælle dine venner og kolleger om det.