Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Στηρίζοντας Καθαρότερες Ενεργειακές Αποφάσεις
Τι είναι το λογισμικό RETScreen

Κάντε κλικ εδώ, για λήψη *.pdf (1.70 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

Λογισμικό Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας RETScreen
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Λογισμικό Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας RETScreen είναι το πρωτοπόρο παγκοσμίως λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων σχετικά με την καθαρή ενέργεια. Παρέχεται εντελώς δωρεάν από την Κυβέρνηση του Καναδά στα πλαίσια της αναγνώρισης της ανάγκης να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη μείωση της ρύπανσης. Το RETScreen είναι αποδεδειγμένα ένα εργαλείο ενδυνάμωσης σε έργα καθαρής ενέργειας παγκοσμίως.

Το λογισμικό αυτό μειώνει σημαντικά τα κόστη (τόσο τα οικονομικά όσο και τα χρονικά) που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ενεργειακών έργων. Αυτά τα κόστη, τα οποία ανακύπτουν στα στάδια προ-σκοπιμότητας, σκοπιμότητας, ανάπτυξης, και σχεδιασμού, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη των Ενεργειακά Αποδοτικών Τεχνολογιών και Τεχνολογιών ΑΠΕ. Βοηθώντας στην άρση αυτών των εμποδίων, το λογισμικό αυτό μειώνει το κόστος της υλοποίησης έργων και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Το RETScreen επιτρέπει στους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επαγγελματίες να προσδιορίζουν εάν ή όχι ένα προτεινόμενο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, ή συμπαραγωγής ενέργειας είναι οικονομικά σκόπιμο. Αν ένα έργο είναι βιώσιμο - ή αν δεν είναι- το RETScreen θα βοηθήσει το φορέα λήψης αποφάσεων να το αντιληφθεί: γρήγορα, αδιαμφισβήτητα, σε φιλικό-προς-το-χρήστη περιβάλλον και με σχετικά ελάχιστο κόστος.

Το RETScreen:
  • Χρησιμοποιείται από περισσότερους από 425,000 ανθρώπους σε 222 χώρες και περιοχές
  • Είναι διαθέσιμο σε 35+ γλώσσες, οι οποίες καλύπτουν περισσότερο από τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού
  • Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών σε περισσότερα από 600 πανεπιστήμια και κολλέγια ανά τον κόσμο.

Το RETScreen υπήρξε άμεσα υπεύθυνο για πάνω από $7 δισεκατομμύρια σε εξοικονομήσεις των χρηστών παγκοσμίως, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε ενδεχομένως πάνω από $8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2013. Χάρη στην ενδυνάμωση που παρέχει στην καθαρή ενέργεια, το RETScreen συνεισφέρει έμμεσα σε μια ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - μία μείωση που συντηρητικά εκτιμάται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι το 2013. Και μέχρι το 2013, εκτιμάται ότι το RETScreen θα έχει βοηθήσει στην κινητοποίηση της εγκατάστασης τουλάχιστον 24 GW (γιγαβάτ) εγκατεστημένης δυναμικότητας καθαρής ενέργειας παγκοσμίως με μια αξία περίπου τα $41 δισεκατομμύρια.


Πρότυπη Ανάλυση Πέντε Βημάτων
Λογισμικο και Δεδ ομενα

Το RETScreen είναι το πιο ολοκληρωμένο προϊόν του είδους του, επιτρέποντας σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και στους υπεύθυνους οικονομικού σχεδιασμού να μοντελοποιούν και να αναλύουν οποιοδήποτε έργο καθαρής ενέργειας. Οι φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να διεξάγουν μία πρότυπη ανάλυση πέντε βημάτων, η οποία περιλαμβάνει ενεργειακή ανάλυση, ανάλυση κόστους, ανάλυση εκπομπών, οικονομική ανάλυση, και ανάλυση ευαισθησίας/κινδύνου.

Οι τεχνολογίες που εμπεριέχονται στα μοντέλα έργων του RETScreen περιλαμβάνουν τα πάντα και συμπεριλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές όσο και μη-παραδοσιακές πηγές καθαρής ενέργειας, καθώς επίσης και συμβατικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες. Μία δειγματοληψία αυτών των μοντέλων έργων περιέχει: ενεργειακή απόδοση (από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι μεμονωμένες κατοικίες), θέρμανση και ψύξη (π.χ. βιομάζα, αντλίες θερμότητας, και ηλιακή θέρμανση αέρα/ νερού), ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών όπως ηλιακή, αιολική, κυματική, υδροδυναμική, γεωθερμική, κ.τ.λ., αλλά επίσης και των συμβατικών τεχνολογιών όπως αεριοστρόβιλοι/ ατμοστρόβιλοι και παλινδρομικοί κινητήρες), και συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (ή συμπαραγωγή).

Πακέτο Ολοκληρωμένων Βάσεων Δεδομένων
Πλήρως ενσωματωμένες σε αυτά τα αναλυτικά εργαλεία υπάρχουν βάσεις δεδομένων: προϊόντος, έργου, υδρολογικές και κλιματολογικές (οι τελευταίες με 6,700 θέσεις επίγειων σταθμών συν δορυφορικά δεδομένα της NASA που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του πλανήτη), καθώς επίσης και σύνδεσμοι προς παγκόσμιους χάρτες ενεργειακών πόρων. Επίσης, προκειμένου να βοηθήσει το χρήστη να ξεκινήσει γρήγορα την ανάλυση, το RETScreen διαθέτει ενσωματωμένη μία εκτενή βάση δεδομένων γενικών προτύπων έργων καθαρής ενέργειας.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο εργαλείο που να βοηθά στη διεξαγωγή μιας τόσο εκτενούς ανάλυσης.


Σύνολο Εκπαιδευτικού & Υποστηρικτικού Υλικού
Εκπαιδε υση

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του RETScreen. Εντός του ληφθέντος λογισμικού ή στην ιστοσελίδα υπάρχουν διαθέσιμες δωρεάν εκπαιδευτικές ενότητες που διαφέρουν σε μέγεθος από μια μεμονωμένη διάλεξη μέχρι μια πολυήμερη σειρά μαθημάτων. Στο σύνολό τους, οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι επαρκείς για να παρακολουθήσετε ένα εντατικό σεμινάριο 2-4 εβδομάδων ή ένα κανονικό μάθημα 1-2 εξαμήνων. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:
  • εκτενείς βιντεοδιαλέξεις, διαφάνειες παρουσιάσεων, και σημειώσεις εκπαιδευτή
  • πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων αναθέσεων, εξασφαλισμένων λύσεων, και πληροφοριών σχετικών με την έκβαση των έργων στην πράξη
  • ένα αναλυτικό εγχειρίδιο χρήστη
  • ένα e-book (ηλεκτρονικό βιβλίο), το οποίο παρέχει μία λεπτομερή περιγραφή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα
  • ένα Σύνολο Νομικών Εργαλείων Καθαρής Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα νομικών εγγράφων

Συνερ γατε σ

Η διαδικασία ανάπτυξης του RETScreen αποτελεί ζωντανό παράδειγμα επιτυχούς διεθνούς συνεργασίας. Το RETScreen αναπτύχθηκε και συντηρείται από την Καναδική Κυβέρνηση μέσω του ερευνητικού κέντρου CanmetENERGY του Natural Resources Canada στην πόλη Varennes του Κεμπέκ και υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων από το χώρο της βιομηχανίας, κυβερνητικών φορέων και ακαδημαϊκών. Στους κύριους συνεργάτες περιλαμβάνονται η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA), η Σύμπραξη για την Ανανεώσιμη Ενέργεια και την Ενεργειακή Απόδοση (REEEP), το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF).

Συνερ γατε σ
Συμπερ ασμα

Με το RETScreen, ο Καναδάς βρίσκεται στο προσκήνιο της ανάπτυξης της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας – ένα κρίσιμο στοιχείο του αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Διεθνώς αναγνωρισμένο για τα μοναδικά του επιτεύγματα, το RETScreen επεκτείνει και ενεργοποιεί την παγκόσμια αγορά για τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και συμβάλλοντας σε ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον. Καθώς ο κόσμος κινητοποιείται προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος, ο Καναδάς προτίθεται να συνδράμει με το να ηγηθεί της προσπάθειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το RETScreen έχει τη δυνατότητα και θα έχει αξιόλογη θετική επίδραση στην παγκόσμια βιομηχανία της καθαρής ενέργειας.

Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε λήψη του λογισμικού από την ιστοσελίδα μας και να βιώσετε οι ίδιοι την εμπειρία της δύναμης του RETScreen. Επίσης, αν πειστείτε για την αξία του δωρεάν λογισμικού μας, παρακαλούμε να μοιραστείτε το RETScreen με τους φίλους και τους συναδέλφους σας.