Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Mogelijk maken van Schone Energiekeuzes
Wat is RETScreen?

Klik hier om te downloaden *.pdf (1.65 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen Projectanalyse Software voor Schone Energie
Overzicht

De RETScreen Projectanalyse Software voor Schone Energie is ‘s werelds toonaangevende besluitvormingsoftware voor schone energie. Het wordt volledig gratis door de Canadese overheid geleverd, omdat Canada zich gerealiseerd heeft dat er een behoefte bestaat aan een geïntegreerde aanpak voor het adresseren van klimaatverandering en het terugdringen van de vervuiling. RETScreen is een wereldwijd erkende enabler van schone energie projecten.

RETScreen vermindert de met het identificeren en beoordelen van potentiële energieprojecten geassocieerde kosten (zowel financieel als in tijd) op een aanzienlijke wijze. Deze kosten die ontstaan in de prehaalbaarheid, haalbaarheid, ontwikkeling en engineering fases, kunnen aanzienlijke belemmeringen vormen bij het toepassen van duurzame energie en energie-efficiënte technologieën. Door deze belemmeringen te helpen oplossen vermindert RETScreen de kosten van het van de grond krijgen van projecten en het verhandelen van duurzame energie.

RETScreen maakt het mogelijk dat besluitvormers en professionals kunnen bepalen of een voorgesteld duurzame energie, energie-efficiëntie, of cogeneratie project financieel haalbaar is. Als een project haalbaar is – of als dat niet het geval is – zal RETScreen de besluitvormer helpen dit te begrijpen: snel, onmiskenbaar, in een gebruiksvriendelijk formaat en tegen relatief lage kosten.

RETScreen:
  • wordt gebruikt door meer dan 425.000 mensen in 222 landen en gebieden.
  • is verkrijgbaar in 35+ talen die door meer dan tweederde van de wereldbevolking worden gesproken.
  • maakt deel uit van het lesprogramma in meer dan 600 universiteiten en scholen over de hele wereld.

RETScreen is direct verantwoordelijk voor meer dan $7 miljard aan besparingen wereldwijd en de verwachting is dat dit zal stijgen tot $8 miljard in 2013. RETScreen heeft, alleen al door duurzame energie mogelijk te maken, indirect bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een vermindering die heel behoudend geschat wordt op 20 miljoen ton in 2013. De schatting is dat RETScreen in 2013 geholpen zal hebben de installatie te stimuleren van 24GW aan geïnstalleerde duurzame energie capaciteit wereldwijd, ter waarde van $41 miljard.


Standaard Analyse in Vijf Stappen
Software en Gegevens

RETScreen is het meest uitgebreide product in z’n soort waarmee ingenieurs, architecten en financiële planners modellen kunnen maken van duurzame energie projecten en deze kunnen analyseren. Besluitvormers kunnen een standaard analyse in vijf stappen uitvoeren, inclusief energie -analyse, kostenanalyse, emissieanalyse, financiële analyse en gevoeligheid/risico analyse.

De technologieën in de projectmodellen van RETScreen zijn alomvattend, en bevatten zowel traditionele als niet-traditionele bronnen van duurzame energie, maar ook conventionele energiebronnen en technologieën. Voorbeelden van deze projectmodellen zijn o.a.: energie-efficiëntie (van grote industriële complexen tot individuele huizen), verwarming en koeling (bijv., biomassa, warmtepompen en zon, lucht/water verwarming), energie (waaronder duurzame energie zoals zon, wind, golven, Hydro, geothermisch, enz., maar ook conventionele technologieën zoals gas/stoomturbines en warmtewisselaars) en gecombineerde warmte en energie (of cogeneratie).

Geïntegreerde Databases
Deze analytische hulpmiddelen bevatten volledig geïntegreerde product, project, hydrologische en klimaatdatabases (de laatstgenoemde met 6.700 locaties van grondstations, plus NASA satellietgegevens die de hele oppervlakte van de wereld afdekken), maar ook koppelingen naar wereldwijde kaarten met energiebronnen. En RETScreen heeft, om de gebruiker te helpen snel met de analyses te beginnen, een uitgebreide ingebouwde database met standaard projectsjablonen voor duurzame energie.

Er is geen enkel ander hulpmiddel dat helpt een dergelijke uitgebreide analyse uit te voeren.


Uitgebreid Training & Supportmateriaal
Training

Training is een integraal kenmerk van RETScreen. Er zijn samen met de gedownloade software, of op de website, gratis trainingmodules beschikbaar die in lengte variëren van een enkele lezing tot een meerdaagse cursus. Als deze trainingen allemaal gevolgd worden zijn de trainingmodules voldoende voor een 2-4 weken durende intensieve cursus of een 1-2 semesters durende gewone cursus. De trainingsmaterialen bevatten o.a.:
  • uitgebreide webcasts, presentatie-slides en opmerkingen voor de instructeur;
  • een groot aantal casestudies, inclusief opdrachten, uitgewerkte oplossingen en informatie over hoe de projecten het er in de echte wereld vanaf hebben gebracht.
  • een gedetailleerde gebruikshandleiding;
  • een e-textboek dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de in de modellen gebruikte algoritmen;
  • een juridische toolkit voor schone energie, inclusief voorbeelden van juridische documenten.

Partners

Het ontwikkelingsproces van RETScreen is een voorbeeld van een succesvolle international samenwerking. RETScreen is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Canadese overheid via het Canadese CanmetENERGY onderzoekscentrum voor natuurlijke energiebronnen in Varennes, Quebec en wordt ondersteund door een internationaal netwerk van bedrijfstakexperts, overheden en academici. De belangrijkste partners zijn o.a. de National Aeronautics and Space Administration (NASA), de Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), het United Nations Environment Programme (UNEP) en het Global Environment Facility (GEF).

Partners
Conclusie

Canada bevindt zich met RETScreen in de voorste gelederen voor wat betreft het ontwikkelen van duurzame energie, een cruciaal element voor het gevecht tegen klimaatverandering. RETScreen wordt internationaal geroemd om haar unieke resultaten en expandeert en stimuleert de wereldwijde markt voor duurzame energie technologieën, waardoor de implementatie van energie-efficiënte maatregelen gestimuleerd wordt en draagt bij aan een duurzame toekomst voor energie. Terwijl de wereld begint met het aanpakken van klimaatverandering en het milieu begint te beschermen, is het de bedoeling van Canada om de inspanning in het eigen land en in het buitenland te helpen leiden. RETScreen kan en zal een belangrijke positieve bijdrage leveren voor de wereldwijde industrie voor duurzame energie.

Wij moedigen u aan om de software van onze website te downloaden en de kracht van RETScreen zelf te ervaren. En, als u overtuigd bent van de waarde van onze gratis software, deel RETScreen dan met uw vrienden en collega’s.