Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
wspomaga podejmowanie decyzji związanych z czystą energią
Czym jest RETScreen?

Kliknij tutaj, aby pobrać *.pdf (1.76 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

Program RETScreen do Oceny Projektów Czystej Energii
Przegląd

Program RETScreen do Oceny Projektów Czystej Energii jest przodującym w świecie narzędziem umożliwiającym podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania czystą energią. Jest to bezpłatne oprogramowanie udostępniane przez Rząd Kanady, w części jako dowód uznania przez Kanadę potrzeby przyjęcia zintegrowanego stanowiska w sprawie zmian klimatycznych oraz redukcji zanieczyszczeń. RETScreen jest sprawdzoną siłą napędową dla projektów dotyczących czystej energii na całym świecie.

RETScreen umożliwia znaczne obniżenie kosztów (zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym) związanych z ustalaniem i dokonywaniem oceny potencjalnych projektów energetycznych. Koszty te, wynikające ze wstępnej oraz ostatecznej oceny wykonalności, opracowaniami i fazami prac inżynieryjnych, mogą być zasadniczą barierą w zastosowaniu technik odnawialnej energii i efektywności energetycznej. Zapewniając pomoc w przełamaniu takich barier, RETScreen daje możliwość obniżenia kosztów realizacji projektów i prowadzenia prac w zakresie wytwarzania czystej energii.

RETScreen pozwala decydentom i profesjonalistom na określenie czy proponowany projekt dotyczący odnawialnej energii, efektywności energetycznej lub kogeneracji ma sens pod względem finansowym. Bez względu na to czy projekt jest opłacalny — czy też nie — RETScreen pomoże szybko i precyzyjnie go zrozumieć, w przyjaznym dla użytkownika formacie oraz stosunkowo niewielkim kosztem.

RETScreen jest:
  • stosowany przez przeszło 425 000 osób w 222 krajach i terytoriach
  • dostępny w 35 językach, co stanowi więcej niż 2/3 światowej ludności
  • częścią programu nauczania na przeszło 600 uniwersytetach i szkołach wyższych na całym świecie

RETScreen zapewnił bezpośrednio oszczędności wynoszące przeszło 7 miliardy dolarów w skali globalnej, a spodziewane oszczędności sięgną więcej niż 8 miliardów dolarów do roku 2013. Dzięki możliwości zapewnienia czystych źródeł energii RETScreen wnosi swój pośredni wkład w znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych — ostrożnie ocenianą na 20 milionów ton rocznie do roku 2013. Szacuje się, że do roku 2013 RETScreen stanie się bodźcem umożliwiającym zainstalowanie na całym świecie zdolnych do wytwarzania przynajmniej 24 gigawatów czystej energii o wartości około 41 miliardów dolarów.


Standardowa analiza pięciopunktowa
Oprogramowanie i dane

RETScreen jest najbardziej wszechstronnym w swoim rodzaju produktem, pozwalającym inżynierom, architektom i planistom finansowym na zamodelowanie i analizę dowolnego projektu dotyczącego czystej energii. Decydenci mogą przeprowadzać standardową analizę pięciopunktową, obejmującą analizę energetyczną, analizę kosztów, analizę redukcji emisji, analizę finansową oraz analizę wrażliwości / ryzyka.

Technologie stosowane w modelach projektów RETScreen są nieograniczone i obejmują zarówno tradycyjne, jak również inne źródła czystej energii, a także konwencjonalne źródła energii i technologie. Modele takich projektów obejmują przykładowo: efektywność energetyczną (począwszy od dużych zakładów przemysłowych, a skończywszy na domach mieszkalnych), ogrzewanie i chłodzenie (np. biomasa, pompy cieplne oraz słoneczne ogrzewanie powietrzno-wodne), energię (zarówno energią odnawialną, taką jak słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermiczna, itd., lecz również technologie konwencjonalne, takie jak turbiny gazowe i parowe oraz silniki tłokowe), oraz skojarzone wytwarzanie ciepła i energii (lub kogenerację).


Zbiór zintegrowanych baz danych
Z narzędziami analitycznymi zintegrowane są w pełni bazy danych dotyczących produktów, projektów, a także bazy danych hydrologicznych i klimatycznych (te ostatnie pochodzą z 6700 stacji naziemnych oraz danych satelitarnych udostępnianych przez NASA i obejmujących całą powierzchnię planety); jak również odnośniki do map zasobów energetycznych. A w ramach pomocy przy szybkim rozpoczęciu prac analitycznych, RETScreen stworzył wielostronną bazę wzorców projektów ogólnego przeznaczenia dotyczących czystej energii.

Nie istnieje żadne inne narzędzie, które pomogłoby w prowadzeniu tak wielostronnej analizy.


Wszechstronne szkolenie i materiały pomocnicze
Szkolenie

Integralnym elementem RETScreen jest szkolenie. Bezpłatne moduły szkoleniowe na różnym poziomie, począwszy od indywidualnych wykładów, a skończywszy na wielodniowych kursach, dostępne w postaci pobieranego oprogramowania lub bezpośrednio na stronie Internetu. W całości, moduły szkoleniowe umożliwiają intensywne szkolenie trwające 2 do 4 tygodni, bądź też regularny kurs obejmujący 1 do 2 semestrów. Materiały szkoleniowe obejmują:
  • wielostronne prezentacje wideo, pokazy przeźroczy i uwagi instruktora:
  • liczne analizy przypadków obejmujące zlecenia, opracowane rozwiązania oraz informacje omawiające wyniki wdrożonych projektów w realnych warunkach;
  • szczegółowy podręcznik użytkownika;
  • podręcznik elektroniczny zawierający szczegółowy opis algorytmów stosowanych w modelach;
  • zestaw przepisów prawnych dotyczących czystej energii, wraz z przykładowymi dokumentami prawnymi.

Partnerzy

Proces rozwoju prac organizacji RETScreen jest przykładem uwieńczonej powodzeniem międzynarodowej współpracy. RetScreen jest opracowany i utrzymywany przez Rząd Kanady za pośrednictwem ośrodka badawczego CanmetENERGY przy kanadyjskim Ministerstwie Zasobów Naturalnych w Varennes w prowincji Quebec, otrzymując wsparcie międzynarodowej sieci ekspertów ze strony przemysłu, rządu i szkół wyższych. Do głównych partnerów należą Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), Partnerstwo dla Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej (REEEP), Program Środowiskowy ONZ (UNEP) oraz Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (GEF).

Partnerzy
Podsumowanie

Dzięki organizacji RETScreen, Kanada zajmuje jedno z czołowych miejsc w systemie opracowań technologii czystej energii – krytycznego elementu przeciwdziałnia zmianom klimatu. Organizacja RETScreen, uznana na arenie międzynarodowej z uwagi na wybitne osiągnięcia, rozwija się i motywuje globalne rynki do prac nad technologiami odnawialnej energii, zachęcając do wdrażania projektów dotyczących efektywności energetycznej oraz wnosząc wkład do zapewnienia zrównoważonej energetycznie przyszłości. W miarę zwracania przez cały świat coraz większej uwagi na zmiany klimatyczne oraz dalszą ochronę środowiska, Kanada zamierza pomagać w prowadzeniu takich działań u siebie i poza granicami kraju. RETScreen posiada i będzie posiadać istotny pozytywny wpływ na globalny przemysł czystej energii.

Zachęcamy do pobierania oprogramowania z naszej strony sieci Internet oraz doświadczenia cennych zalet programu RETScreen we własnym zakresie. A po upewnieniu się co do wartości naszego nieodpłatnego oprogramowania, prosimy o przekazanie informacji o RETScreen swoim przyjaciołom i kolegom.