Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Eficienţă energetică şi energie regenerabilă
Ce este RETScreen?

Faceţi clic aici pentru descărcare *.pdf (1.81 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

Softul de Analiză RETScreen pentru Proiectele de Energie Curată
Prezentare

Softul de Analiză RETScreen pentru Proiectele de Energie Curată constituie liderul mondial în luarea de decizii privind energia curată. Acesta este oferit complet gratuit de către guvernul canadian, ca parte integrantă a recunoaşterii din partea Canadei a necesităţii unei abordări integrate în problema schimbării climei şi a reducerii poluării. RETScreen constituie un factor determinant recunoscut în cadrul proiectelor mondiale pentru energie curată.

Din punct de vedere financiar şi temporal, RETScreen reduce semnificativ costurile asociate identificării şi evaluării proiectelor energetice potenţiale. Aceste costuri, care apar în etapele pre-fezabilităţii, fezabilităţii, dezvoltării şi fabricării, pot constitui obstacole substanţiale în implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă şi de eficienţă energetică. Prin aportul adus la depăşirea acestor obstacole, RETScreen reduce costul punerii în practică a proiectelor şi al desfăşurării afacerilor cu energie curată.

RETScreen permite factorilor de decizie şi experţilor în domeniu să decidă dacă un proiect de cogenerare, de eficienţă energetică sau energie regenerabilă este coerent din punct de vedere financiar. În cazul în care un proiect este sau nu viabil, RETScreen va ajuta factorul de decizie să înţeleagă următoarele: rapid, clar, în format uşor de utilizat şi la un preţ aproape minim.

RETScreen este:
  • Utilizat de către peste 425.000 de oameni în 222 ţări şi regiuni
  • Disponibil în 35 de limbi care acoperă aproximativ 2⁄3 din populaţia globului
  • Parte a programei analitice în peste 600 universităţi şi colegii din întreaga lume

RETScreen este responsabil direct pentru 7 miliarde de dolari reprezentând economiile utilizatorilor la nivel mondial, cifră preconizată să crească la mult peste 8 miliarde de dolari până în anul 2013. Deoarece facilitează energia curată, RETScreen contribuie indirect la o reducere substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră, o reducere estimată la minimum 20 milioane de tone anual până în 2013. De asemenea, tot până în 2013, se estimează că RETScreen va fi contribuit la stimularea instalării a cel puţin 24 GW de capacitate de energie curată pe plan mondial, cu o valoare de aproximativ 41 miliarde de dolari.


Analiza standard în cinci paşi
Soft şi Date

RETScreen este cel mai cuprinzător produs de acest tip, permiţând inginerilor, arhitecţilor şi specialiştilor în planificarea financiară să modeleze şi să analizeze orice proiect de energie curată. Factorii de decizie pot desfăşura o analiză în cinci paşi, care să includă analiza energetică, analiza costurilor, analiza emisiilor, analiza financiară, precum şi analiza de risc.

Tehnologiile incluse în modelele proiectului RETScreen sunt exhaustive, cuprinzând atât surse de energie curată tradiţionale şi ne-tradiţionale, cât şi surse şi tehnologii de energie convenţională. Eşantionarea acestor modele de proiect include: eficienţă energetică (de la marile unităţi industriale la locuinţele individuale), încălzire şi răcire (e.g., biomasă, pompe de căldură şi încălzire solară, cu aer-apă), energie (incluzându-le pe cele regenerabile precum cea solară, eoliană, a valurilor, geotermală, etc., totodată şi tehnologii convenţionale precum turbine cu gaz-abur şi motoare cu turaţie variabilă) şi combinaţia dintre energie termică şi electrică (sau cogenerare).

Suită de baze de date integrate
În aceste instrumente analitice sunt integrate complet: baze de date pentru produs, proiect, hidrologie şi climă (ultima cu 6.700 locaţii de staţii terestre, plus date furnizate de sateliţi NASA care acoperă întreaga suprafaţă a planetei), precum şi legături către hărţi ale resurselor de energie din întreaga lume. Mai mult, pentru a permite utilizatorului să înceapă rapid analiza, RETScreen a inclus o bază de date extinsă care cuprinde şabloane generale de proiecte de energie curată.

Nu există un alt instrument care să susţină efectuarea unei analize atât de extinse.


Pregătire completă şi materiale ajutătoare
Pregătire

Pregătirea face parte integrantă din RETScreen. În softul descărcabil, precum şi pe site-ul web, se găsesc module gratuite de pregătire, variabile ca lungime, de la un curs unic, la cursuri extinse pe mai multe zile. În total, modulele de pregătire sunt suficiente pentru susţinerea unui curs intensiv cu durata de 2-4 săptămâni, sau a unui curs normal de 1-2 semestre. În materialele de pregătire sunt incluse:
  • conferinţe pe Internet, prezentări de diapozitive şi note explicative detaliate;
  • numeroase studii de caz care includ teme, soluţii şi informaţii privind aplicabilitatea proiectelor în viaţa reală;
  • un manual de folosire detaliat;
  • un manual în format electronic ce oferă o descriere detaliată a algoritmilor folosiţi în modele;
  • un set de criterii legale privind energia curată, care include modele de documente legale.
Parteneri

Procesul de dezvoltare a RETScreen reprezintă un exemplu al cooperării internaţionale. RETScreen este dezvoltat şi întreţinut de Guvernul Canadei prin intermediul centrului de cercetare CanmetENERGY pentru Resurse Naturale Canadiene din Varennes, Quebec şi este susţinut de o reţea internaţională de experţi din industrie, guvern şi învăţământ superior. Printre partenerii principali se numără Administraţia Naţională Aeronautică şi Spaţială (NASA), Parteneriatul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţa Energiei (REEEP), Programul ONU pentru Mediu (UNEP) şi Fondul Global de Mediu (GEF).

Parteneri
Concluzie

Cu RETScreen, Canada se află în fruntea dezvoltării tehnologiei pentru energie curată – un element critic în lupta împotriva schimbării climatice. Recunoscut pe plan mondial pentru realizările sale unice, RETScreen lărgeşte şi învigorează piaţa mondială de tehnologii de energie regenerabilă, încurajând implementarea măsurilor de eficientizare a energiei, totodată contribuind la susţinerea energiei în viitor. Pe măsură ce lumea evoluează către abordarea problemei schimbării climatice şi protejarea viitoare a mediului, Canada intenţionează să contribuie la eforturile naţionale şi internaţionale. RETScreen poate şi va avea un impact pozitiv substanţial asupra industriei mondiale de energie curată.

Vă încurajăm să descărcaţi softul de pe site-ul nostru web şi să experimentaţi personal puterea RETScreen. Mai mult, dacă va veţi convinge de valoarea softului nostru gratuit, vă rugăm să semnalaţi RETScreen prietenilor şi colegilor dumneavoastră.