Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Opunomoćenje odluka čistije energije
Šta je RETScreen?

Kliknite ovde za preuzimanje *.pdf (2.14 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen International Softver za Analizu Projekata Čiste Energije
Pregled

RETScreen International Softver za Analizu Projekata Čiste Energije je vodeći svetski softver za podršku pri donošenju odluka u oblasti čiste energije. Obezbedila ga je vlada države Kanade, potpuno besplatno, kao deo kanadskog programa kojim se prepoznaje potreba za preduzimanjem naprednog i integrisanog pristupa rešavanju problema klimatskih promena i smanjenja zagađivanja životne sredine. RETScreen je svetski priznat i afirmisan programski alat koji omogućava razvijanje projekata čiste energije.

RETScreen značajno smanjuje troškove (u vremenu i novcu) koji se odnose na identifikovanje i procenu potencijalnih energetskih projekata. Ovi troškovi se javljaju u fazama predinvesticione studije, studije izvodljivosti, razvoja i inženjeringa, i mogu da budu ozbiljna prepreka implementaciji Tehnologija obnovljive energije i energetske efikasnosti. Otklanjanjem ovih prepreka, RETScreen smanjuje troškove realizacije projekta i poslovanja u industriji čiste energije.

RETScreen omogućava donosiocima odluka i stručnjacima da utvrde finansijsku isplativost projekata iz oblasti obnovljive energije, energetske efikasnosti ili kogenerisanja. RETScreen pomaže donosiocima odluka da brzo, pouzdano, jednostavno i relativno jeftino procene održivost nekog projekta.

Programski alat RETScreen:
  • Koristi ga više od 425.000 ljudi u 222 zemlje sveta
  • Dostupan je na 35 jezika što pokriva više od 2/3 svetske populacije
  • Uvršten je u nastavni program na više od 600 univerziteta i viših škola širom sveta

Na svetskom nivou, RETScreen je direktno zaslužan za korisničke uštede u vrednosti od preko 7 milijarde dolara, a očekuje se da će do 2013. godine ova cifra porasti na preko 8 milijardi dolara. Obezbeđivanjem čiste energije, RETScreen posredno doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova - procenjena vrednost redukcije do 2013. godine iznosi 20 miliona tona godišnje. Do 2013. godine, procenjuje se da će RETScreen u celom svetu pomoći i podstaći postavljanje najmanje 24 GW kapaciteta čiste energije u vrednosti od otprilike 41 milijarde dolara.


Standardna analiza u pet faza
Softver i Podaci

RETScreen je najsveobuhvatniji softver ove vrste koji omogućava inženjerima, arhitektama i finansijskim stručnjacima da uređuju i analiziraju sve vrste projekata čiste energije. Donosioci odluka mogu sprovesti standardizovanu analizu u pet faza koju čine: analiza energije, analiza troškova, analiza emisija, finansijska analiza i analiza osetljivosti/rizika.

Tehnologije koje ulaze u projektne modele RETScreen su sveobuhvatne, te uključuju tradicionalne i netradicionalne izvore čiste energije, kao i konvencionalne tehnologije i izvore energije. Primeri ovih projektnih modela su: energetska efikasnost (od velikih industrijskih postrojenja do individualnih stambenih objekata), grejanje i hlađenje (npr. biomasa, grejne pumpe i solarno grejanje vazduh/voda), energetska snaga (obnovljivi izvori kao što su solarni, vetar, talasni, hidro, geotermalni, itd., ali i konvencionalne tehnologije kao što su gasne ili parne turbine i recipročni motori), te koproizvodnja toplote i energije (kogenerisanje).

Dodatak integrisanih baza podataka
U ovaj programski alat su integrisane baze podataka o proizvodu, projektu, hidrologiji i klimi (potonje uz pomoć 6.700 stanica-lokacija u svetu i satelitskim podacima agencija NASA koji pokrivaju prostor cele planete), kao i veze sa svim svetskim mapama energetskih izvora. RETScreen sadrži veliku bazu generičkih obrazaca za projekte čiste energije kako bi olakšao korisnicima da što brže započnu analizu.

Ne postoji nijedan drugi programski alat kojim se postiže tako opsežna i sveobuhvatna analiza.


Obuka

Obuka je integralni deo RETScreen programa. Besplatni moduli obuke su dostupni u sklopu softvera ili na zvaničnoj web prezentaciji, a obim varira od pojedinačnih predavanja do višednevne nastave. U celini, moduli obuke su dovoljni za sprovođenje intenzivne nastave u trajanju od 2-4 nedelje, ili redovne nastave od 1-2 semestra. U materijalima za obuku se nalaze:
  • opsežna predavanja na Internetu, prezentacije-slajdovi i napomene predavača;
  • brojne studije slučaja uključujući vežbe, dizajnirana rešenja i podatke o uspehu pojedinačnih projekata u praksi;
  • detaljno korisničko upustvo;
  • e- udžbenik koji nudi detaljan opis algoritama koji se koriste u modelima;
  • upustvo za pravne aspekte projekata čiste energije, s uzorcima pravnih dokumenata

Partneri

RETScreen-ov razvojni proces predstavlja pravi primer uspešne međunarodne saradnje. RETScreen se razvija i održava pod pokroviteljstvom vlade države Kanade preko Naučnog instituta za istraživanje prirodnih resursa Kanade “CanmetENERGY” u gradu Varen u oblasti Kvebek, a podršku mu pruža međunarodna mreža stručnjaka iz oblasti industrije, te vladinih i akademskih institucija. Glavni partneri su NASA (Državna uprava za aeronautiku i svemir), REEEP (Udruženje za obnovljivu energiju i efikasnost energije), UNEP (UN Program za zaštitu životne sredine) i GEF (Fond za globalnu zaštitu životne sredine).

Partneri
Zaključak

Uz RETScreen, Kanada zauzima vodeću poziciju u oblasti razvoja tehnologije čiste energije – a ovo je ključni element u borbi protiv klimatskih promena. Međunarodno priznat po svojim jedinstvenim dostignućima, RETScreen proširuje i osnažuje globalno tržište za tehnologije obnovljive energije, podstiče implementaciju mera za veću energetsku efikasnost i doprinosi održivoj energetskoj budućnosti. Kako se celi svet kreće u pravcu rešavanja problema klimatskih promena i zaštite životne sredine, Kanada želi da pomogne u vođenju ovih napora u zemlji i inostranstvu. RETScreen može imati i imaće znatan pozitivan uticaj na industriju čiste energije u celom svetu.

Predlažemo da preuzmete softver sa naše zvanične web prezentacije i sami iskusite sve što nudi RETScreen program. I ako se uverite u vrednost našeg besplatnog softvera, molimo Vas da preporučite RETScreen Vašim prijateljima i kolegama.