Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
ger förutsättningar för att fatta beslut om ”grönare“ energi
Vad är RETScreen?

Klicka här för att ladda ner *.pdf (1.78 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

Programvaran RETScreen ”Grön” Energi Projektanalys
Översikt

Programvaran RETScreen ”Grön” Energi Projektanalys är världens ledande programvara för att skapa beslutsunderlag för ”grön” energi. Programvaran erbjuds utan kostnad av den kanadensiska staten som ett led i Kanadas erkännande av behovet av ett integrerat arbetssätt för hantering av klimatförändringar och minskande av föroreningar. RETScreen har möjliggjort projekt för ”grön” energi världen över.

RETScreen minskar kraftigt kostnaderna (både i pengar och tid) associerade med att identifiera och utvärdera potentiella energiprojekt. De här kostnaderna, som uppstår under de olika stegen för förstudier, genomförbarhet, utveckling och konstruktion, kan utgöra betydande hinder för utvecklingen. Genom att bidra till att avlägsna dessa hinder reducerar RETScreen kostnaderna för att starta projekt och att göra affärer inom ”grön” energi.

RETScreen gör det möjligt för beslutsfattare och yrkesmän att avgöra om ett framlagt projekt för förnybar energi, energieffektivitet eller sam-generering är ekonomiskt hållbart eller ej. RETScreen hjälper beslutsfattare att förstå om ett projekt är hållbart eller ej, på ett snabbt, otvetydigt och lättförståeligt sätt och till en relativt minimal kostnad.

RETScreen:
  • Används av mer än 425 000 användare i 222 länder och territorier
  • Finns tillgängligt på 35 språk som omfattar mer än 2/3 av världens befolkning
  • Ingår i läroplanen på mer än 600 universitet och högskolor världen över

RETScreen har varit direkt ansvarigt för användarbesparingar på över 7 miljarder USD globalt och denna siffra förväntas stiga till långt över 8 miljarder 2013. Genom att kunna möjliggöra “grön” energi bidrar RETScreen indirekt till en kraftig minskning av växthusgasutsläppen - en minskning på 20 miljoner ton per år lågt räknat 2013 . Och till 2013 beräknas RETScreen ha hjälpt till att stötta installationen av minst 24 GW ”grön” energikapacitet världen över, till ett värde av cirka 41 miljarder USD.


Fem-stegs standardanalys
Programvara och Data

RETScreen är den mest omfattande produkten i sitt slag och gör det möjligt för ingenjörer, arkitekter och ekonomiska planerare att utforma och analysera alla sorters projekt för “grön” energi. Beslutsfattare kan genomföra en fem-stegs standardanalys, som innefattar energianalys, kostnadsanalys, emissionsanalys, ekonomisk analys och känslighets- och riskanalys.

Teknologierna som ingår i RETScreens projektmodeller är heltäckande och omfattar både traditionella och icke-traditionella källor för “grön” energi liksom konventionella energikällor och teknologier. Några exempel på de här projektmodellerna är: energieffektivitet (från stora industrianläggningar till enstaka hus), uppvärmning och avkylning (t.ex. biobränsle, värmepumpar och soluppvärmd luft-/vattenvärme), elproduktion (inklusive förnybara källor som sol, vind, våg, vatten, geotermisk o.s.v. men även konventionella teknologier som gas-/ångturbiner och kolvmotorer) och kombinerad värme och el (eller sam-generering).

Uppsättning av integrerade databaser
I dessa analysverktyg finns databaser för produkt, projekt, hydrologi och klimat fullt integrerade (den senare med 6 700 basstationsplatser plus NASA:s satellitdata för hela jordens yta) samt länkar till kartor för energitillgångar världen över. För att underlätta för användaren att snabbt påbörja analyser har RETScreen även en inbyggd databas med allmänna projektmallar för ”grön” energi.

Det finns inget annat verktyg som bidrar till att utföra en så genomgående analys.


Omfattande tränings- och supportmaterial
Träning

Träning är en väsentlig del av RETScreen. I den nedladdade programvaran, eller på hemsidan, finns gratis träningsmoduler av olika längd, från enstaka föreläsningar till flerdagarskurser. Kombinerade räcker träningsmodulerna till en 2-4-veckors intensivkurs, eller en vanlig kurs över 1-2 terminer. I träningsmaterialet ingår:
  • omfattande webbutsändingar, presentationsbilder och instruktörsanteckningar;
  • ett stort antal fallstudier inklusive uppdrag, använda lösningar och information om hur det gått för projekten i verkligheten;
  • en detaljerad användarhandbok;
  • en e-Textbok som ger en detaljerad beskrivning av algoritmerna som används i modellerna;
  • ett ”Grön” Energi Juridisk Verktygslåda som innehåller exempel på juridiska handlingar

Partners

RETScreens utvecklingsprocess utgör exempel på framgångsrikt internationellt samarbete. RETScreen har utvecklats och underhålls av den kanadensiska staten genom National Resources Canadas CanmetENERGY forskningscentrum i Varennes, Quebec och stöds av ett internationellt nätverk av experter från industrin, staten och den akademiska världen. Bland huvudpartnerna ingår NASA (den amerikanska rymdmyndigheten), Samarbete om förnybar energi och energieffektivitet (REEEP), FN:s Miljövårdsprogram (UNEP) och Globala Miljöfonden (GEF).

Partners
Slutsats

Med RETScreen står Kanada i främsta ledet i utvecklingen av teknologi för ”grön” energi – en kritisk del av kampen mot klimatförändring. RETScreen är internationellt erkänt för dess unika framgångar och expanderar och vitaliserar den globala marknaden för teknologier för förnybar energi, uppmuntrar till implementering av energieffektivitetsåtgärder och bidrar till en hållbar energiframtid. När världen riktar in sig på att hantera klimatförändringar och arbetar för att skydda miljön, tänker Kanada hjälpa till att leda ansträngningarna hemma och utomlands. RETScreen kan och kommer att ha en positiv inverkan på den globala industrin för ”grön” energi.

Vi vill gärna att du laddar ned programvaran från vår webbplats och själv upplever styrkan hos RETScreen. Och om du övertygas av värdet hos vår gratis programvara, får du gärna dela med dig av RETScreen till dina vänner och kolleger.