Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Nagbibigay-kapangyarihan sa mga Pagpapasya Hinggil sa Malinis na Enerhiya
Ano ang RETScreen?

Mag-click dito upang i-download *.pdf (1.62 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen ay Software para sa Pag-analisa ng Proyektong Malinis na Enerhiya
Buod

Ang RETScreen ay Software para sa Pag-analisa ng Proyektong Malinis na Enerhiya ay nangunguna sa malinis na enerhiya sa mundo sa paggawa ng desisyon na software. Ito ay inilaan nang walang-bayad ng Gobyerno ng Canada bilang bahagi ng pagpapahalaga ng Canada sa pangangailangang harapin ang pagbabago ng klima at pagbabawas ng pagpaparumi. Ang RETScreen ay napatunayan nang nagpapatupad ng mga proyektong malinis na enerhiya sa buong dako ng daigdig.

Ang RETScreen ay makahulugang nakakabawas sa mga gastusin (sa pampinansiyal at oras) na kaugnay sa pangingilala at pagtatasa ng mga maaaring proyekto sa enerhiya. Ang mga gastusin na ito, na magpapakita sa bago maisasagawa, maisasagawa, paggawa, at sa mga hakbang ng pag-iinhinyero ay maaaring sapat na hadlang sa pagkakalat ng muling nagagamit na enerhiya at teknolohiya sa kahusayan ng paggamit ng enerhiya. Sa pagtutulong na buwagin ang mga hadlang na ito, ang RETScreen ay makakabawas sa gastos ng pagpapatakbo ng mga proyekto sa paggamit ng malinis na enerhiya.

Binibigyan ng RETScreen ang mga tagapagpasiyaat mga propesyonal upang tiyakin kung ang isangmuling nagagamit na enerhiya, kahusayan ng paggamit ng enerhiya, o cogeneration (ang paggamit ng nagastang enerhiya ng isang planta o industriya upang gamitin para sa elektrisidad) na proyekto na may katuturan sa pampinansyal. Kung ang isang proyekto ay maaaring umunlad - o hindi - ang RETScreen ay makakatulong sa tagapagpasya na maintindihan ito: nang masmadali, maliwanag, sa madaling gamitin na paraan, at sa kaunting gastos.

Ang RETScreen ay:
  • Ginagamit ng higit sa 425,000 tao sa 222 mga bansa at teritoryo
  • Makukuha sa 35 wika na higit pa sa 2/3 ng mamamayan ng daigdig.
  • Bahagi ng kurikulum sa higit na 600 na pamantasan at kolehiyo sa buong dako ng daigdig.

Ang RETScreen ang may kagagawan ng higit sa $7 bilyon na pagtitipid sa daigdig, isang bilang na lalaki pa nang higit pa sa $8 bilyon sa 2013. Sa kahusayan ng pagpapagamit ng malinis ng enerhiya, ang RETScreen ay nakakatulong sa malaki-laking pagbawas sa greenhouse gas emissions (pagbubuga ng gas sa looban ng atmospera) - isang pagbabawas sa palagay na 20 milyong tonelada sa bawat taon hanggang sa taong 2013. At sa taong 2013, nakapalagay na ang RETScreen ay magkakaroon ng pag-instala ng 24GW na malinis na enerhiya sa buong dako ng daigdig na humahalaga na $41 bilyon.


Limang Hakbang ng Pamantayang Pagsusuri
Software at Datos

Ang RETScreen ay isang uri ng produkto na napakamadaling intindihin, na nakakatulong sa mga inhinyero, arkitekto at tagapagplano ng pampinansyal upang magplano at gumawa ng analisahin ang anumang proyektong malinis na enerhiya. Ang mga tagapagpasya ay maaaring pamahalaan ang limang hakbang ng huwaran ng pagsusuri kasama ang pagsusuri ng enerhiya, pagsusuri ng gastos, pagsusuri ng emisyon, pagsusuri ng pananalapi, at pagsusuri ng madaling kahalataan/kapahamakan.

Ang mga teknolohiyang kasama sa mga modelo ng proyekto ng RETScreen ay kasama na ang lahat, at kasama na rin ang nakaugalian at hindi nakaugalian na mapagkukunan ng malinis na enerhiya pati na rin ang karaniwang mapagkukunan ng enerhiya at teknolohiya. Ang kasama sa mga halimbawa ng modelo ng proyekto ay: kahusayan ng paggamit ng enerhiya (mula sa malaking industriya hanggang sa pang indibidwal na mga bahay), pampainit at pampalamig (tulad ng biomass, mga bomba ng pagpainit at galing sa araw na enerhiya ng pagpapainit ng hangin/tubig lakas (kasama ang mga nagagamit muli tulad ng galing sa araw, hangin, daloy, hydro, geothermal, atbp. pati na rin ang karaniwang teknolohiya tulad ng mga turbinang gas/singaw ang mga makinang nagtutumbasan, at magkahalong init at lakas (o cogeneration).

Pangkat ng Pagsasama ng Mga Databases
Ang mga pinagsama sa mga kagamitang pagsusuri ay produkto, proyekto, hidrolohiya at mga database ng klima (ang huli ay mayroong 6,700 istasyon sa lupa kinalalagyan pati na rin ang NASA satellite data na sinasakop ang buong ibabaw ng planeta), pati na rin mga link sa buong dako ng daigdig mga mapa ng mapagkukunan ng enerhiya. At upang tulungan ang gumagamit nang kaagad na pagsimula ng pagsusuri, ang RETScreen ay nagbuo ng malawak ng database ng panlahat ng malinis na enerhiya mga huwaran ng proyekto.

Walang ibang kagamitan na makakatulong sa pamamatnugot ng malawak na pagsusuri.


Masaklaw na Pagsasanay at Materyal sa  Pagtulong
Pagsasanay

Ang pagsasanay ay isang mahalagang bahagi ng RETScreen. Makukuha sa na-download na software o sa website ay mayroon mga libreng pagsasanay na modules sa iba't ibang haba mula sa isang lektura hanggang sa maraming arawang kurso. Kapag kinuha nang sabay, ang mga pagsasanay na modules ay sapat na tumakbo ng masinsinang 2-4 na linggo o ang 1-2 semestre ng regular na kurso. Kasama sa mga pagsasanay na materyales ay:
  • malawak na webcasts, mga slides para sa pagtatanghal, at mga tala ng nagtuturo;
  • ilang mga pagsusuri ng kaso kasama ang mga tungkulin, mga nagawang solusyon at impormasyon tungkol sa paano ginaganap ang mga proyekto sa totoong mundo;
  • isang madetalyang manwal;
  • isang elektronikong aklat-aralin na nagbibigay detalya sa paglarawan ng algorithms na ginagamit sa mga modelo;
  • isang Kagamitan sa Pambatas ng Malinis na Enerhiya kasama ang muwestra ng pambatas na dokumento

Mga Kasosyo

Ang paggawa ng proseso ng RETScreen ay nagpapakita ng matagumpay na pandaigdig na pakikilahok. Ang RETScreen ay ginawa at pinamamahalaan ng Gobyerno ng Canada mula sa Likas-Yaman ng Canada (Natural Resources Canada CanmetENERGY) sentro ng pananaliksik sa Varennes, Quebec at sinosuportahan ng pandaigdig na network ng mga dalubhasa mula sa industriya, gobyerno at akademya. Kasama sa mga pangunahing kasosyo ay ang Pambansang Eronautika at Pangasiwaan ng Alangaang (National Aeronautics and Space Administration (NASA)), ang Magkasosyong Muling Nagagamit na Enerhiya at Kahusayan ng Paggamit ng Enerhiya (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP)), ang Mga Bansang Nagkakaisa sa Programa ng Kapaligiran (United Nations Environment Programme (UNEP)) at ang Pangmundong Kaluwagan sa Kapaligiran (Global Environment Facility (GEF)).

Mga Kasosyo
Katapusan

Sa RETScreen, ang Canada ay nasa unahan ng teknolohiya ng paggawa ng malinis na enerhiya - isang mapanuring bahagi laban sa pagbago ng klima. Kilala sa daigdig ang walang katulad na tagumpay nito, ang RETScreen ay lumalaki at pinasisigla ang pandaigdig na pamilihan para sa muling nagagamit na enerhiya na mga teknolohiya, pagmumungkahi ng pagsasagawa ng pagsukat ng kahusayan ng enerhiya, at pagkontribusyon sa isang matagalang enerhiya sa kinabukasan. Habang ang daidig ay patungo sa pagdidiskurso tungkol sa pagbabago ng klima at sa pangangalaga ng kapaligiran, ang Canada ay hinahangad na tumulong mamuno sa pagpupunyagi sa bansa at sa ibang bansa. Ang RETScreen ay maaari at magkakaroong ng mahalagang positibong pagtama sa daigdig sa industriyang malinis na enerhiya.

Hinihimuk namin kayong i-download ang software mula sa aming website at danasin ang lakas ng RETScreen para sa inyo. At, kung kayo ay kumbinsido sa halaga ng aming libreng software, pakisuyong ipaalam ang RETScreen sa inyong mga kaibigan at mga kasamahan.