Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
RETScreen nedir?

Karşıdan yüklemek için burayı tıklatın *.pdf (1.81 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen Temiz Enerji Proje Analiz Yazılımı
Genel Bakış

RETScreen Temiz Enerji Proje Analiz Yazılımı, temiz enerji konusunda karar vermede dünyada önde gelen yazılımdır. Kanada Hükümeti tarafından tümüyle ücretsiz olarak sağlanan bu yazılım, iklim değişikliği konusunda önlem alınması ve kirliliğin azaltılması için tümleşik bir yaklaşım benimsenmesi ihtiyacı karşısında Kanada’nın attığı adımlar arasındadır. RETScreen, dünya çapında temiz enerji projeleri alanında kendini kanıtlamış bir kolaylaştırıcıdır.

RETScreen, potansiyel enerji projelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesiyle ilişkili maliyetleri (hem para hem zaman açısından) ciddi seviyede azaltır. Fizibilite öncesi, fizibilite, geliştirme ve mühendislik safhalarında ortaya çıkan bu maliyetler; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Etkin teknolojilerin benimsenmesinin önünde başlıca engeller haline gelebilmektedir. Bu engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan RETScreen, gerek projelerin uygulanmasında karşılaşılan maliyetleri, gerek temiz enerji alanında faaliyet gösterilmesiyle ilgili maliyetleri azaltır.

Karar vericiler ve profesyoneller, RETScreen sayesinde, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kojenerasyon alanında önerilen bir projenin maddi açıdan mantıklı olup olmadığını belirleyebilir. Eğer bir proje uygulanabilir durumdaysa (veya değilse), karar verici kişi RETScreen sayesinde bunu hızla, tartışmasız bir şekilde, kullanımı kolay bir formatta ve görece asgari maliyette öğrenebilir.

RETScreen’in özellikleri:
  • 222 ülke ve bölgede 425,000’den fazla kişi tarafından kullanılmaktadır
  • Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının kullandığı 35 dile çevrilmiştir
  • Dünya çapında 600’dan fazla üniversite ve kolejde müfredatın bir parçasıdır

RETScreen, dünya çapında kullanıcıların 7 milyar ABD dolarından fazla tasarruf etmesini doğrudan sağlamıştır; 2013 yılında bu sayının 8 milyar ABD dolarını oldukça geçmesi beklenmektedir. Temiz enerji kullanımını kolaylaştıran RETScreen, sera gazı emisyonlarında ciddi bir azalmaya dolaylı da olsa katkıda bulunmaktadır; temkinli bir tahminle 2013 yılında bu azalma yıllık 20 milyon ton düzeyinde olacaktır. Ayrıca 2013 yılına kadar RETScreen’in dünya çapında yaklaşık 41 milyar ABD doları değerinde, en az 24 GW’lık kapasiteye sahip temiz enerji tesisi kurulumuna yardımcı olacağı tahmin edilmektedir.


Beş Adımda Standart Analiz
Yazılım ve Veriler

RETScreen, kendi alanında mevcut en gelişmiş üründür. Bu yazılım, mühendislerin, mimarların ve mali planlamacıların her türden temiz enerji projesini modellemesine ve analiz etmesine imkan verir. Karar vericiler beş adımlık standart analiz gerçekleştirebilirler; bu kapsama enerji analizi, maliyet analizi, emisyon analizi, finansal analiz ve hassasiyet/risk analizi dahildir.

RETScreen’in proje modellerine mevcut tüm teknolojiler dahildir; bu modeller geleneksel enerji kaynaklarını ve teknolojilerini, ayrıca hem geleneksel hem de geleneksel olmayan temiz enerji kaynaklarını içerir. Bu proje modellerinden bazı örnekler vermek gerekirse: Enerji verimliliği (büyük endüstri tesislerinden tek tek evlere kadar), ısıtma ve soğutma (örneğin biyokütle, ısı pompaları ve güneş ile hava/su ısıtması), güç (güneş, rüzgar, dalga, hidro, jeotermal vs. gibi yenilenebilir enerji kaynakları dahil; ama aynı zamanda gaz/buhar türbinleri ve pistonlu motorlar gibi geleneksel teknolojiler) ve kombine ısı ve güç (kojenerasyon).


Tümleşik Veri Tabanları Suiti
Ürün, proje, hidroloji ve iklim veri tabanları bu analitik araçların içerisine tümüyle entegre edilmiştir. İklim veri tabanları, 6.700 adet yer istasyonuna ek olarak, dünyanın bütün yüzeyini kapsayan NASA uydu verilerine sahiptir, ayrıca dünya çapında enerji kaynakları haritalarına bağlantılar vardır. RETScreen içerisinde, özel temiz enerji proje şablonları içeren kapsamlı bir veri tabanı mevcuttur; kullanıcılar bu sayede analizlerine hızla başlayabilirler.

Bu türden kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek başka bir araç mevcut değildir.


Kapsamlı Eğitim ve Destek Malzemesi
Eğitim

Eğitim RETScreen’in ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgisayarınıza indirdiğiniz yazılımın içerisinde ya da web sitesinde, ücretsiz eğitim modülleri mevcuttur. Bunların uzunlukları tek bir dersten, birden çok gün süren kurslara kadar değişmektedir. Bu eğitim modülleri toplu olarak ele alındığında, 2-4 haftalık yoğun bir kurs veya 1-2 yarı yıl süreli normal bir ders oluşturmaya yeterli içerik mevcuttur. Eğitim malzemeleri içerisinde şu öğeler bulunmaktadır:
  • Kapsamlı web yayınları, sunum slaytları ve eğitmen notları;
  • Görevler dahil çok sayıda örnek analizi, hesaplanmış çözümler ve projelerin gerçek dünyada ne kadar başarılı olduklarıyla ilgili bilgiler;
  • Ayrıntılı bir kullanıcı el kitabı;
  • Modellerde kullanılan algoritmalar için ayrıntılı açıklamalar içeren bir elektronik kitap;
  • Örnek yasal belgeleri içeren bir Temiz Enerji Yasal Araç Takımı

Ortaklar

RETScreen’in geliştirme süreci, uluslararası düzeyde başarılı bir işbirliğine örnek oluşturmaktadır. Geliştirilmesi ve idaresi Kanada Hükümeti tarafından, Natural Resources Canada’nın Quebec, Varennes’teki CanmetENERGY araştırma merkezi üzerinden gerçekleştirilen RETScreen, sanayiden, hükümetten ve akademik çevrelerden gelen uzmanlardan oluşan uluslararası bir uzman ağınca desteklenmektedir. Başlıca ortaklar arasında NASA, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ortaklığı (REEEP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) yer almaktadır.

Ortaklar
Sonuç

Kanada, RETScreen ile temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi alanında öncü bir konuma yerleşmiştir; bu teknolojiler ise iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadelede yaşamsal öneme sahiptir. Benzersiz başarıları nedeniyle uluslararası ölçekte tanınırlığa kavuşan RETScreen, yenilenebilir enerji teknolojileri için küresel piyasayı genişletmekte ve canlandırmakta, enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasını teşvik etmekte, sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkıda bulunmaktadır. Dünya ülkeleri, iklim değişikliğiyle ilgili önlemler alınması ve çevrenin daha çok korunması için harekete geçerken; Kanada, bu çabalara hem kendi topraklarında hem dünya çapında öncülük etmeye niyetlidir. RETScreen, küresel ölçekte temiz enerji endüstrisini olumlu bir şekilde etkileme imkanına sahiptir ve bu etkiyi gösterecektir.

Bu yazılımı web sitemizden indirmenizi ve RETScreen’in gücünü kendi gözlerinizle görmenizi öneririz. Eğer ücretsiz yazılımımızın taşıdığı değere ikna olursanız lütfen RETScreen’i arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşın.